Combo 2 Khóa Học Đánh Vần Tiếng Anh Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao | Học Rẻ Hơn Cùng EduMalls | Mã: 9198

Tag: Combo
Còn hàng
129,000đ Giá cũ: 3,360,000đ Tiết kiệm:

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG
ĐỂ GIÚP ĐỠ BẠN

Hỗ trợ trực tuyến

Để được hỗ trợ tốt nhất. Hãy gọi

HOẶC

Chat hỗ trợ trực tuyến

Chat với chúng tôi

Thông tin sản phẩm

Combo 2 Khóa Học Đánh Vần Tiếng Anh Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao | Học Rẻ Hơn Cùng EduMalls | Mã: 9198

Combo 2 Khóa Học Đánh Vần Tiếng Anh Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao | Học Rẻ Hơn Cùng EduMalls | Mã: 9198 Đây là Combo khóa học đánh vần từ cơ bản nâng cao giúp bạn hiểu sâu hơn về cách đánh vần tiếng anh… 

Khóa học Basic Rules [Đánh vần Cơ bản]

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?
 • Các quy luật Đánh vần
 • Các quy tắc Đánh vần
 • Học được 4 yếu tố: Mặt chữ từ vựng + Quy tắc logic + Hình ảnh phiên âm + Âm thanh giúp cho việc học từ vựng nhanh hơn, dễ hơn và nhớ từ lâu hơn

NỘI DUNG KHÓA HỌC

58 Bài học - 8 giờ 8 phút

 •  Bài 1: Thành phần của từ tiếng Anh
 •  Bài 1.1: Đọc mẫu bài 1
 •  Bài 2: Các bước đọc phiên âm từ tiếng Anh
 •  Bài 2.1: Đọc mẫu bài 2
 •  Bài 3: Quy tắc đọc nguyên âm [a]
 •  Bài 3.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 3
 •  Bài 4: Quy tắc đọc nguyên âm [o]
 •  Bài 4.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 4
 •  Bài 5: Quy tắc đọc nguyên âm [i]
 •  Bài 5.1: Đọc mẫu phần bài tập 5
 •  Bài 6: Quy tắc đọc phụ âm [c]
 •  Bài 6.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 6
 •  Bài 7: Ôn tập và kiểm tra số 1
 •  Bài 7.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 7
 •  Bài 8: Quy tắc đọc nguyên âm [er ir ur]
 •  Bài 8.1: Đọc mẫu phần bài tập bai 8
 •  Bài 9: Quy tắc đọc phụ âm trong các [sh ch]
 •  Bài 9.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 9
 •  Bài 10: Quy tắc đọc phụ âm [qu, ph, j, s]
 •  Bài 10.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 10
 •  Bài 11: 4 câu hỏi kim chỉ nam cho mọi từ tiếng Anh
 •  Bài 11.1: Đọc mẫu Bài 11
 •  Bài 12: Quy tắc đọc âm nhấn trọng âm, âm không nhấn trọng âm
 •  Bài 12.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 12
 •  Bài 13: Quy tắc trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [ect]
 •  Bài 13.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 13
 •  Bài 14: Trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [a] + 1 phụ âm + [e]
 •  Bài 14.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 14
 •  Bài 15: Trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [o] + 1 phụ âm + [e]
 •  Bài 15.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 15
 •  Bài 16: Trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [i] + 1 phụ âm + [e]
 •  Bài 16.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 16
 •  Bài 17: Ôn tập và kiểm tra số 2
 •  Bài 17.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 17
 •  Bài 18: Quy tắc trọng âm từ 2 âm tiết bắt đầu bằng [de, be]
 •  Bài 18.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 18
 •  Bài 19: Quy tắc trọng âm từ 2 âm tiết bắt đầu bằng đọc từ [in, re]
 •  Bài 19.1 Đọc mẫu phần bài tập bài 19
 •  Bài 20: Quy tắc trọng âm từ 2 âm tiết bắt đầu bằng [a]
 •  Bài 20.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 20
 •  Bài 21: Quy tắc trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [y]
 •  Bài 21.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 21
 •  Bài 22: Quy tắc trọng âm từ chứa [ee]
 •  Bài 22.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 22
 •  Bài 23: Quy tắc trọng âm từ kết thúc bằng [e] + 1 phụ âm + [e]
 •  Bài 23.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 23
 •  Bài 24: Ôn tập và kiểm tra số 3
 •  Bài 24.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 24
 •  Bài 25: Quy tắc đọc từ chứa [a] + 1 phụ âm + [ing]
 •  Bài 25.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 25
 •  Bài 26: Quy tắc đọc từ chứa [i] + 1 phụ âm + [ing]
 •  Bài 26.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 26
 •  Bài 27: Quy tắc đọc từ chứa [o] + 1 phụ âm + [ing]
 •  Bài 27.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 27
 •  Bài 28: Quy tắc đọc từ chứa [au]
 •  Bài 28.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 28
 •  Bài 29: Tổng kết khoá học và kiểm tra
 •  Bài 29.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 29

Khóa học Premium Rules [Đánh vần Nâng cao]

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 •  Bài 1: Quy tắc trọng âm từ kết thúc bằng [ate] (Phần 1)
 •  Bài 1.1. Đọc mẫu phần bài tập bài 1
 •  Bài 2: Quy tắc trọng âm từ kết thúc bằng [ate] (Phần 2)
 •  Bài 2.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 2
 •  Bài 3: Quy tắc trọng âm từ chứa [ator], [ate] + [ing] [ed] Bài 3.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 309:35
 •  Bài 4: Quy tắc trọng âm từ chứa [ia ie io iu]
 •  Bài 4.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 4
 •  Bài 5: Quy tắc đọc phụ âm [T] [C] trong từ chứa [ia ie io iu]
 •  Bài 5.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 5
 •  Bài 6: Quy tắc đọc nguyên âm [e] nhấn trọng âm
 •  Bài 6.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 6
 •  Bài 7: Quy tắc đọc nguyên âm [a] nhấn trọng âm
 •  Bài 7.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 7
 •  Bài 8: Ôn tập và kiểm tra 01
 •  Bài 8.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 8
 •  Bài 9: Quy tắc trọng âm phụ
 •  Bài 9.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 9
 •  Bài 10: Quy tắc trọng âm từ chứa [ity, ic, ish]
 •  Bài 10.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 10
 •  Bài 11: Quy tắc đọc nguyên âm [o] nhấn trọng âm
 •  Bài 11.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 11
 •  Bài 12: Quy tắc đọc nguyên âm [u] nhấn trọng âm
 •  Bài 12.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 12
 •  Bài 13: Tổng kết 5 nguyên âm nhấn trọng âm
 •  Bài 13.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 13
 •  Bài 14: Ôn tập và kiểm tra 02
 •  Bài 14.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 14
 •  Bài 15: Quy tắc đọc phụ âm [t], [d]. Trọng âm từ 3 âm tiết có [y] đứng cuối.
 •  Bài 15.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 15
 •  Bài 16: Quy tắc đọc phụ âm [s]
 •  Bài 16.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 16
 •  Bài 17: Quy tắc đọc [er ir ur] (từ nhiều âm tiết)
 •  Bài 17.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 17
 •  Bài 18: Quy tắc đọc nguyên âm [er]
 •  Bài 18.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 18
 •  Bài 19: Quy tắc đọc nguyên âm [ir], [ur]
 •  Bài 19.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 19
 •  Bài 20: Quy tắc đọc nguyên âm [ar] [or]
 •  Bài 20.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 20
 •  Bài 21: Tổng kết 5 nguyên âm + [r]
 •  Bài 21.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 21
 •  Bài 22: Ôn tập và kiểm tra 03
 •  Bài 22.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 22
 •  Bài 23: Quy tắc đọc phụ âm [x]
 •  Bài 23.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 23
 •  Bài 24: Quy tắc đọc phụ âm [n], trọng âm từ có [ise ize]
 •  Bài 24.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 24
 •  Bài 25: Quy tắc đọc phụ âm [th]. Trọng âm từ chứa [ible]
 •  Bài 25.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 25
 •  Bài 26: Quy tắc đọc [oy, oi], trọng âm từ chứa [sive]
 •  Bài 26.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 26
 •  Bài 27: Hậu tố và sự thay đổi của trọng âm
 •  Bài 27.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 27
 •  Bài 28: Tổng kết và kiểm tra 04
 •  Bài 28.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 28

Khuyến Nghị

Nền tảng cung cấp khóa học rẻ giúp bạn tiết kiệm chi phí và hoàn toàn phù hợp cho người học có khả năng tự học. Nếu bạn có điều kiện hãy mua khóa học gốc để ủng hộ tác giả.

EduMalls.net luôn tuân thủ theo Thông cáo DMCA

Giỏ hàng

Contact Me on Zalo
icon